Navigácia

Partners


Zmena mailovej adresy školy

Aktuálna mailová adresy školy

skola@zsmmts.sk

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

NOVINKY

 • OZNAM – ŠKOLSKÝ KLUB

  Oznamujeme rodičom, že od pondelka 25.1.2021 by sme v prípade záujmu rodičov otvorili školský klub pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Školský klub by bol v prevádzke od 7:00 – 16:00 hod. Deti budú mať možnosť pripojiť sa zo školy na dištančné vzdelávanie . Upozorňujeme, že deti by boli v klube bez možnosti podávania teplej stravy v školskej jedálni.

  V prípade záujmu prosím pošlite vyplnenú prihlášku, ktorá je v prílohe tejto správy, na mailovú adresu r.margetakova@gmail.com najneskôr do 20.1.2021 do 18:00 hodiny.

 • Zmena rozvrhu

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 18.1.2021 sme upravili časy vyučovania pre žiakov 2.stupňa. Do rozvrhu sme pridali prestávky a čas na obed.

  Vedenie školy

 • Organizácia vyučovania od 11.1.2021

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou upravujem výchovno – vzdelávací proces od 11.1.2021v súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

  Žiaci 1.-4. ročníka

  Od 11.1.2021 prechádzajú aj žiaci z 1.- 4. ročníka na povinné dištančné vzdelávanie z domu. Vyučovanie sa uskutoční cez aplikáciu TEAMS.

  Rozvrh hodín je zverejnený na stránke školy.

  Komunikácia rodič - učiteľ môže prebiehať počas pracovných dní v čase od 10:30 do 12:00 hod.

  Žiaci 5.-9. ročníka

  Pokračujú v povinnom dištančnom vzdelávaní.

 • Zmeny v prijímacom konaní na stredné školy

  Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.

  Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

  PRIJÍMACIE KONANIE

  Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky (netalentové, aj osemročné gymnáziá) sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája 2021).Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

 • ANKETA

  Dôležité upozornenie
  Prosím všetkých rodičov žiakov ročníkov 5.-9., aby sa zapojili do ankety - DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM PRE NÁSTUP ŽIAKOV NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE, ktorá bola dnes zverejnená na stránke školy. Hlasovať môžete do 18.12.2020 do 23:59 hod.
  Ďakujem.
  Mgr. Margeťáková, zrš

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Márie Medveckej
  Medvedzie 155
  027 44 Tvrdošín

  e-mail: skola@zsmmts.sk
 • +421 43 532 21 41
  +421 43 532 48 54 - fax

Fotogaléria